Politika zasebnosti

1.  Spoštovanje vaše zasebnosti
Skupina BORMIAMED ceni vaš obisk naše spletne strani in hkrati vaše zanimanje za našo skupino. Zaščita vaše zasebnosti je ključnega pomena za našo skupino, zato to upoštevamo v naših poslovnih procesih. V ta namen smo izdelali to Politiko zasebnosti ("Politiko") z namenom, da vas, uporabnika te spletne strani, seznanimo z:
 
- nameni in podlagami za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani našega podjetja BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o. ("BORMIA") in naših pogodbenih izvajalcev ter  
- vašimi pravicami glede zaščite vaših osebnih podatkov.


Ta Politika je skladna z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Ta Politika je tudi sestavni del naše korporativne politike.


2. Upravljavec osebnih podatkov
BORMIA je upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če je v tej Politiki navedeno drugače. BORMIA ni imenovala pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, saj pogoji za njeno obvezno imenovanje niso izpolnjeni. Kontaktni podatki upravljavca so naslednji:

BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.

Mirce 14

5270 Ajdovščina

Republika Slovenija

Matična številka: 3867030000

Elektronski naslov: compliance@bormiamed.com

Telefon: +386 (0) 5 90 77 870

Faks: +386 (0) 5 33 03 003


3. Obdelava vaših osebnih podatkov
BORMIA in naši pogodbeni izvajalci obdelujejo vaše osebne podatke, npr. osebno ime, elektronski naslov, IP naslov itd., ki ste nam jih bodisi posredovali aktivno in prostovoljno bodisi so nam bili posredovani samodejno. V vsakem primeru obdelava vaših osebnih podatkov poteka v skladu z načeli zakonite, pravične in pregledne obdelave, omejitve namena, najmanjšega obsega podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja ter celovitosti in zaupnosti obdelave.

BORMIA in naši pogodbeni izvajalci obdelujejo vaše osebne podatke za naslednje namene:

 

 •   Odgovori na vaša povpraševanja v okviru kontaktnega obrazca:

 

Ko nam pošljete povpraševanje v razdelku "Kontakt", vaše osebne podatke obdelujemo izključno z namenom odgovora na vaše povpraševanje. V ta namen zbiramo zgolj osebne podatke, ki nam jih posredujete prostovoljno – ime in priimek, podjetje/bolnišnica, država, mesto, elektronski naslov in podatke o zahtevani vsebini.

* Pravna podlaga: privolitev

 

 •   Analiza spletne strani, ugotavljanje okvar in varnostni razlogi:

 

Kadarkoli uporabljate našo spletno stran, se določeni podatki samodejno prenesejo iz vašega internetnega brskalnika v strežnik za gostovanje našega gostitelja spletnih storitev v tako imenovanih dnevniških datotekah. Spletni strežnik, ki gosti našo spletno stran, beleži vaš IP naslov, URL, naziv ponudnika storitev (internetni brskalnik), nazive pridobljenih datotek ali informacij, datum in čas, trajanje dostopa, informacije o ponovni povezavi, količino prenesenih podatkov, http statusno kodo itd.

 

Mi in naši pogodbeni izvajalci te osebne podatke obdelujemo za namene ugotavljanja in odpravljanja okvar ter iz varnostnih razlogov, saj smo dolžni izpolnjevati vse svoje zakonske obveznosti na področju varnosti podatkov in smo dolžni vzdrževati našo spletno stran varno za uporabo. Te osebne podatke obdelujemo tudi za namene analize spletne strani, ki nam omogoča izboljšanje vsebine in vaše izkušnje na naši spletni strani ter upravljanje statistike obiska.

* Pravna podlaga: izpolnjevanje zakonskih zahtev, zakoniti interes, privolitev


4. Čas hrambe
BORMIA bo vaše osebne podatke hranila le toliko časa, kolikor bo to potrebno za namen, za katerega so bili zbrani. Zatem bo BORMIA vaše osebne podatke uničila ali izbrisala, razen če obstaja zakonska ali pogodbena zahteva ali obveznost daljšega shranjevanja.

 

5. Prenos vaših osebnih podatkov
BORMIA ne posreduje vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam brez vašega soglasja. Vendar pa nekatere naloge dodelimo zunanjim izvajalcem storitev. Ti izvajalci storitev, imenovani za izvajanje obdelave vaših osebnih podatkov, so bili izbrani z izjemno skrbnostjo in so bili tudi preverjeni, zlasti v povezavi z vzdrževanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za ravnanje in zaščito na celostni ravni, predvsem pa osebnih podatkov, ki jih obdelujejo in hranijo. BORMIA ali naši pogodbeni izvajalci ne prenašajo vaših osebnih podatkov v tretje države.

 

6. Uporaba piškotkov
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012 in nadaljnji) je uvedel zakonska pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, tablicah in drugih mobilnih napravah.

 

 

 •   Kaj so piškotki

 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se lahko shranijo v vašo napravo, ko dostopate do naše spletne strani. Piškotki ne škodujejo vaši strojni ali programski opremi. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporabljate, piškotke pa lahko po želji omejite ali onemogočite.

 

 

 •   Vrste piškotkov

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje tehničnega delovanja spletne strani, izboljšanje uporabniške izkušnje in za namene spletne analitike. S klikom na gumb Strinjam se ter nadaljevanjem obiska in uporabe te spletne strani, se strinjate z uporabo piškotkov.

 

Seznam uporabljenih piškotkov

 

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Google analitika

Sledenje Trajno

 •    Nadzor in deaktivacija piškotkov

Piškotke lahko upravljate ali deaktivirate v nastavitvah brskalnika. Nastavitve, ki ste jih naredili, se nanašajo samo na brskalnik, ki se uporablja v konkretnem primeru. Če želite izvedeti več o možnostih, ki jih ponujajo posamezni brskalniki, si oglejte nastavitve brskalnika. Prosimo upoštevajte, da lahko deaktiviranje vseh piškotkov vpliva na funkcionalnost spletne strani.

 

7. Zunanje povezave
Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, npr. ponudnikov, ki niso povezani z BORMIO. Ko kliknete povezavo, BORMIA nima več vpliva na zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov, ki se po kliku na povezavo prenesejo tretjim osebam.

 

8. Varnostni ukrepi
Upoštevajoč najnovejši tehnološki razvoj, stroške izvajanja ter naravo, obseg, kontekst in namene obdelave ter tveganja različne verjetnosti in resnosti za vaše pravice in svoboščine, ki jih predstavlja obdelava, je BORMIA izvedla vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje ustreznega standarda zaščite. BORMIA je upoštevala zlasti tveganja nenamernega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe ali nepooblaščenega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. BORMIA nenehno izboljšuje varnostne ukrepe v skladu s tehnološkim razvojem.
 
9. Avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanje profilov
BORMIA ne izvaja avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.

 

10. Vaše pravice
BORMIA bo omogočala vaše pravice in vam bo na vašo zahtevo zagotovila informacije o sprejetih ukrepih brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku enega (1) meseca od prejema zahteve. To obdobje se lahko po potrebi podaljša za nadaljnja dva (2) meseca, ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtevkov. BORMIA vas bo o vsakem takem podaljšanju obvestila v enem (1) mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo.
 
Če BORMIA na vašo zahtevo ne ukrepa, vas bo BORMIA nemudoma in najpozneje v enem (1) mesecu po prejemu zahteve obvestila o razlogih za ne-ukrepanje, o možnosti vložitve pritožbe pri nadzornem organu in možnosti uveljavljanja sodnega varstva.

 

Če vložite zahtevo v elektronski obliki, se, kjer je to mogoče, informacije zagotovijo v elektronski obliki, razen če zahtevate drugače. Informacije in kakršnakoli komunikacija ter vsi sprejeti ukrepi se zagotovijo brezplačno. Če so vaše zahteve očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko BORMIA bodisi zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa bodisi zavrne ukrepanje na podlagi zahteve. BORMIA nosi breme dokazovanja očitno neutemeljene ali pretirane narave zahteve.

 

Če ima BORMIA v vezi vaše zahteve utemeljene dvome o vaši identiteti, lahko zahteva dodatne informacije, potrebne za potrditev vaše identitete.

 

BORMIA vam omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov:

 •   Pravica dostopa

Pravico imate od BORMIA dobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

a) namene obdelave;

b) vrste zadevnih osebnih podatkov;

c) uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

d) kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

e) obstoj pravice, da se od BORMIA zahteva popravek ali izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

f) obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

g) kadar osebni podatki niso posredovani z vaše strani, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

h) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov in smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

 

 • Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da BORMIA brez nepotrebnega odlašanja popravi vaše netočne podatke. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

 •   Pravica izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate od BORMIA zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, in BORMIA ima obveznost vaše osebne podatki izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

b) zaradi vašega preklica privolitve, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

c) zaradi vašega ugovora obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa BORMIA in za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev zakonske obveznosti po pravi EU ali slovenskem pravu;

f) osebni podatki so bili zbrani nepravilno v zvezi s ponujanjem informacijskih storitev s strani mladoletne osebe, ki teh podatkov ne more zakonito posredovati.

 

 •  Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da BORMIA omeji obdelavo kadar velja eden od naslednjih primerov:

a) zaradi vašega oporekanja točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki BORMIA omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

b) obdelava je nezakonita in vi nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

c) BORMIA vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

d) zaradi vaše vložitve ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi BORMIA prevladajo nad vašimi razlogi.

 

 •  Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate prejeti vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali BORMIA, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu, ne da bi vas BORMIA pri tem ovirala, kadar:

a) obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi; in

b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 


 •   Pravica do ugovora

Pravico imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnih položajem, kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, ki jih ima BORMIA, ali kadar je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih BORMIA ali tretja oseba zasleduje, razen če nad temi interesi prevladajo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo vaših osebnih podatkov. V tem primeru BORMIA ne bo več obdelovala vaših osebnih podatkov, razen če dokaže prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami ali svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

 •  Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu države, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši to uredbo.

 

Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji je Informacijski pooblaščenec. Prijava se lahko vloži po navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali prek elektronske pošte na naslov gp.ip@ip-rs.si. BORMIA ne odgovarja za pravilnost naslova ali elektronskega naslova, zato ste dolžni pred vložitvijo pritožbe preveriti pravilnost navedenih podatkov. Informacijski pooblaščenec obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na zoper njega kot nadzorni organ.

 

11. Kršitev varstva osebnih podatkov
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov družba BORMIA d.o.o. kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja, po možnosti pa najpozneje v dvainsedemdesetih (72) urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvesti pristojni nadzorni organ, tj. Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar uradno obvestilo nadzornemu organu ni podano v dvainsedemdesetih (72) urah, se mu priloži navedbo razlogov za zamudo.

 

12. Spremembe
Ta Politika se lahko kadarkoli dopolni, spremeni ali nadomesti z drugo politiko zasebnosti. Takšna politika začne veljati, ko je javno objavljena na tej spletni strani. Vaša odgovornost je, da redno preverjate to Politiko za spremembe. Vaše nadaljevanje uporabe naše spletne strani po objavi sprememb pomeni, da sprejemate spremembe in z njimi soglašate.
 
13. Veljavnost
Ta Politika je javno objavljena na spletni strani in stopi v veljavo na dan objave, 18.03.2022.

 

14. Kontakt

BORMIA zagotavlja podporo za vsa vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe ali v primeru, da želite uveljavljati katero od svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki. Kontaktirate nas lahko z uporabo podatkov, navedenih v razdelku Upravljavec osebnih podatkov.

Poslovne enote

Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in funkcionalnosti. Več o tem